Pompy ciepła monoblock i split – czym się różnią

Powietrzne pompy ciepła typu split i monoblok działają w ten sam sposób. Pobierają energię z powietrza i zamieniają ją w ciepło, które jest przekazywane do systemu centralnego ogrzewania. Różnica między tymi dwoma typami pomp ciepła polega na tym, jak są zbudowane. Ma to wpływ na sposób ich instalacji i serwisowania.

Powietrzne pompy ciepła typu split

Urządzenia typu split mają te same elementy co pompy ciepła typu monoblok, ale mają dwa oddzielne agregaty. Jedna jednostka jest zainstalowana wewnątrz budynku, a druga na zewnątrz. Czynnik chłodniczy krąży w rurach, które łączą oba urządzenia.

Powietrzna pompa ciepła typu split musi być zainstalowana przez kogoś, kto ma licencję chłodniczą. Dzieje się tak dlatego, że jednostka zewnętrzna jest połączona z jednostką wewnętrzną przewodami z czynnikiem chłodniczym. Eliminuje to ryzyko zamarznięcia systemu pompy ciepła.

Monoblokowe pompy ciepła

Układ chłodniczy dla monobloków jest w całości wykonywany w fabryce i znajduje się w jednostce zewnętrznej. Eliminuje to ryzyko przecieków i błędów w instalacji.

Jednostka wewnętrzna jest wyposażona m.in. w instalację wodno-kanalizacyjną i sterownik. Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są połączone rurami wodnymi.

Podczas prac instalacyjnych instalator nie musi ingerować w system chłodniczy, wystarczy, że podłączy się po stronie wodnej. Oznacza to, że instalator nie musi posiadać certyfikatu F-gazowego. Pompa ciepła może być połączona z jednostką zewnętrzną za pomocą rur wodnych.

Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, pompy ciepła typu monoblok muszą być chronione przed zamarznięciem. Można to zrobić, stosując środek zapobiegający zamarzaniu.

 Miejsce montażu pompy ciepła

Jednostki zewnętrzne pomp ciepła typu monoblok i split mogą być umieszczone na specjalnej konstrukcji. Może to być na ziemi lub z boku budynku. Umieszczanie ich z boku budynku nie jest tak powszechne, ponieważ mogą powodować zbyt duży hałas i osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogą je usłyszeć. Jeśli jednak użyjesz gumowych wibroizolatorów, nie będzie to problemem. W przypadku bardziej popularnego wariantu wolnostojącego łatwiej jest zadbać o to, by na urządzeniu nie gromadziła się woda.

Im bliżej ściany budynku znajduje się jednostka zewnętrzna, tym mniej ciepła zostanie utracone do otoczenia.

Dodaj komentarz