Farma fotowoltaiczna, czy to się opłaca?

Aby instalacja fotowoltaiczna, niezależnie od jej wielkości, była opłacalna, musi być dobrze zaplanowaną inwestycją. W internecie jest kilka kalkulatorów fotowoltaicznych, które można wykorzystać do obliczenia opłacalności naszych projektów, ale nie wszystkie z nich uwzględniają wszystkie zmienne niezbędne do oceny opłacalności farmy fotowoltaicznej.

W tej części przyjrzymy się finansowym aspektom energii słonecznej. Kiedy przygotowujemy się do inwestycji w system fotowoltaiczny, jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, krokiem jest analiza finansowa. Kalkulator prawie nigdy nie da nam wyczerpującej odpowiedzi na żadne z naszych zapytań, zwłaszcza jeśli niektóre zmienne są niejasne dla

Jaka jest w ogóle opłacalność systemu fotowoltaicznego? Kalkulatory mówią nam tylko, kiedy mikroinstalacja fotowoltaiczna się zwróci lub ile można zarobić na przykład na komercyjnej instalacji fotowoltaicznej. Prosument będzie postrzegał opłacalność inwestycji w system PV inaczej niż biznesowy właściciel farmy PV działający w warunkach rynkowych

Ile kosztuje zbudowanie farmy fotowoltaicznej?

Zacznijmy od kosztu paneli słonecznych i tego, jak się on zmienia. Jest to jednorazowy wydatek, który ponosimy na samym początku. Wydatek ten zmienia się w zależności od wielu czynników, nie tylko mocy instalacji. W tej części skoncentrujemy się na jak najniższych kosztach, pomijając droższe opcje, takie jak trackery słoneczne itp.

Koszty instalacji przydomowej mikroinstalacji wynoszą zazwyczaj od 4 do 6 tysięcy złotych za kilowat energii słonecznej. Koszt systemu o mocy 3,35 kW wynosi około 16 tys. zł. Montaż systemu, a także niezbędna instalacja elektryczna, inwerter i podłączenie do domowej sieci energetycznej

Koszt większych inwestycji jest trudniejszy do przewidzenia. Cena zakupu dużej przemysłowej naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW waha się od 2,7 do 2,9 mln zł. Przekłada się to na około 2,7 do 2,9 tys. zł za kW, czyli znacznie mniej niż koszt mikroinstalacji fotowoltaicznej.Solar trackery to droga opcja, która może podwoić koszt naszego systemu. Jeśli zamiast nich wybierzemy kolektory słoneczne, cena całego systemu może wzrosnąć nawet o 100%. W tym samym czasie otrzymasz około 40% więcej energii elektrycznej. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, instalowanie dodatkowych modułów fotowoltaicznych jest zazwyczaj bardziej opłacalne niż inwestowanie w trackery

Zyski z farmy fotowoltaicznej

Możemy oszacować, ile nasz system fotowoltaiczny zarobi dla nas, gdy już będzie działał. W przypadku małej instalacji domowej ta kalkulacja jest prosta – energia słoneczna produkowana przez system fotowoltaiczny jest wykorzystywana do zasilania naszego domu, zmniejszając nasze miesięczne wydatki na prąd.

Przewiduje się, że przy odpowiedniej ekspozycji na światło słoneczne każdy kilowat mocy systemu fotowoltaicznego wytwarza około 1000 kWh rocznie. Tak więc instalacja o mocy 3,35 kW, jak wspomniano powyżej, pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd w skali roku, obniżając je od 1800 do 2250 zł, w zależności od naszego dostawcy energii elektrycznej i operatora systemu dystrybucyjnego.

Kalkulacja dla komercyjnego systemu fotowoltaicznego jest jeszcze prostsza. URE organizuje aukcje OE, aby ustalić ceny sprzedaży energii produkowanej przez te systemy. Koszty energii elektrycznej wahały się od 269 zł do 327 zł/MWh w 2019 roku. Średnia cena wyniosła 318 zł/MWh. W tym roku możemy spodziewać się podobnych ofert

Jedna farma megawatowa wytwarza około 1100 MWh energii rocznie. To daje roczny dochód w wysokości 350 000 PLN, bazując na średniej cenie z aukcji w 2019 roku. Od tego dochodu należy odjąć koszty stałe, które obejmują podatki, energię zużytą na własne potrzeby, ubezpieczenie oraz koszty eksploatacji instalacji (czyszczenie, konserwacja itp.).

Okres zwrotu z inwestycji to czas potrzebny na odzyskanie początkowej inwestycji w projekt. Obliczenie dochodu jest niezbędne do oszacowania zwrotu z inwestycji, czyli okresu zwrotu. Okres zwrotu dla instalacji domowej o mocy 3,35 kW może wynosić od poniżej pięciu lat do ponad sześciu lat. Średni okres zwrotu dla komercyjnych instalacji o mocy 1 MW wynosi

Ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej

Ograniczenie do 1 MW dotyczy instalacji komercyjnych; jest to maksymalna wielkość, jaką może mieć elektrownia. Elektrownie powyżej tego progu zazwyczaj otrzymują niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, jak już wcześniej wspomniano. Oczywiście nie oznacza to całkowitego zakazu budowania dużych systemów fotowoltaicznych; trudność polega na ich gorszej skalowalności w porównaniu z wiatrakami, które są

Z jednej strony rozmiar systemów baterii słonecznych jest ograniczony wielkością dachu domu, na którym baterie słoneczne są najczęściej instalowane. Z drugiej strony, programy dotacji dla fotowoltaiki i domowych systemów energii odnawialnej nakładają ograniczenia. Mimo to są one dość duże, dlatego w Moim Prądzie 10 kW jest maksymalnym limitem

Jak finansować budowę farmy fotowoltaicznej

Niezależnie od wielkości, inwestycja w fotowoltaikę jest zawsze dużym wydatkiem. Zakup skromnej mikroinstalacji jest dużym obciążeniem finansowym dla domowego budżetu, podobnie jak inwestycja w komercyjną farmę fotowoltaiczną o mocy setek kilowatów lub nawet więcej. Dlatego ważne jest, by zrozumieć, w jaki sposób dotacje rządowe mogą pomóc

Koszt energii jest opłacany przez rząd, a w wielu przypadkach pokrywany z dotacji rządowej. W przypadku dużych instalacji OZE dotacja jest wliczona w cenę, za którą kupowana jest energia. Ceny ustalane są w systemie aukcyjnym prowadzonym przez URE – wygrywa najatrakcyjniejsza (najniższa) oferta. Kontrakty są

Niektórzy ludzie sami produkują swoją energię elektryczną. Nazywa się to byciem „prosumentem” W niektórych przypadkach istnieją programy, które dają ludziom pieniądze, by pomóc im produkować własną energię elektryczną. Programy te nazywane są „dotacjami” Są też dostępne pożyczki przeznaczone specjalnie dla osób, które produkują własną energię elektryczną. I wreszcie jest program

Dodaj komentarz