Czy masz pompę ciepła? Jeśli tak, być może będziesz mógł otrzymać za nią ulgę podatkową.

Od 1 stycznia 2019 roku możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu będziesz mógł odliczyć koszt pompy ciepła od podstawy opodatkowania. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz złożyć zeznanie podatkowe do końca kwietnia 2022 roku. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o tej uldze

Ulga podatkowa z tytułu wydatków na termomodernizację polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Kto kwalifikuje się do skorzystania z tej ulgi? Po pierwsze, osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem

Co to jest termomodernizacja?

Projekt termomodernizacyjny to ulepszenie, które sprawia, że potrzebujesz mniej energii do ogrzania swojego domu. Działania te powodują, że mniej energii jest tracone w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła zaopatrujących budynki mieszkalne. Dzieje się tak, jeśli budynki mieszkalne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii określone w prawie budowlanym lub jeśli podjęto działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.

Projekty obejmują również budowę przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, co pomoże obniżyć koszty pozyskiwania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Pod uwagę brana jest także wymiana źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne! Ulga nie przysługuje na domy w budowie

Co podlega odliczeniu w uldze termomodernizacyjnej?

Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, sprzętu i usług dla projektów termomodernizacyjnych stanowią koszt uzyskania przychodu. Projekt musi zostać zakończony w ciągu 3 lat, aby wydatki mogły zostać zaliczone.

Wszystkie koszty muszą być udokumentowane fakturą. Faktura musi pochodzić od płatnika podatku od towarów i usług.

Ile można odliczyć?

Odliczenie na termomodernizację nie może wynieść więcej niż 53 000 zł. Dotyczy to wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które wykonujesz we własnym budynku, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak odlicza się ulgę?

Odliczenie wydatku może być dokonane w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wydatek został poniesiony. Kwota odliczenia, która nie ma pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za ten rok, może być odliczona w latach następnych, ale nie dłużej niż przez sześć lat.

Możesz utracić prawo do ulgi

Jeśli nie zakończymy projektu termomodernizacyjnego w ciągu najbliższych trzech lat, będziemy musieli zwrócić ulgę podatkową, którą otrzymaliśmy. Oznacza to, że kwoty, które odliczyliśmy od dochodu w tym roku, będziemy musieli dodać do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynie trzyletni okres.

Programy dofinansowania do pomp ciepła

Zanim skorzystasz z ulgi podatkowej, powinieneś zapoznać się z regulaminem programu dofinansowań. Upewnij się, że wiesz, czy możesz połączyć te dwie rzeczy. Jeśli masz jakieś pytania, porozmawiaj z urzędem skarbowym.

Istnieje wiele programów oferujących dotacje na pompy ciepła. Najpopularniejszym z nich jest obecnie Program Czyste Powietrze. Jeśli kwalifikujesz się do tego programu, możesz mieć możliwość uzyskania dotacji na pompę ciepła.

W 2022 roku ruszy też program Moje ciepło, w którym właściciele nowych domów będą mogli uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła – nawet do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju komputera. Pojawiły się już pierwsze informacje o zasadach przyznawania dotacji. Nadal nie wiadomo jednak czy  będzie można połączyć nowy program z termomodernizacją.

 

Dodaj komentarz