COP, SCOP i SPF – jak obliczyć wydajność i koszty ogrzewania pompą ciepła

Na czym polega decyzja o niskich cenach z ekologicznymi surowcami? Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jakie współczynniki COP i SCOP pomagają przy tym

Współczynnik COP

COP współczynnik który obrazuje jak wydajna jest pompa ciepła. Współczynnik COP pokazuje ile energii w postaci ciepła może dostarczyć pompa ciepła, przy danym zużyciu prądu.

W praktyce, jak widzimy, COP przyjmuje ilość zużytej energii elektrycznej i dostarczonej energii cieplnej w chwili obecnej. W ten sposób nie obliczymy łatwo ile będzie kosztowało ogrzewanie domu ale wskaźnik COP jest bardzo dobry przy porównywaniu wydajności różnych pomp ciepła.

Można więc przyjąć, że im wyższy wskaźnik COP tym lepsza pompa ciepła. Oczywiście należy porównywać parametry czy takich samych temperaturach np. 35 stopni Celsjusza na zasilaniu i 0 dla dolnego źródła.

Współczynnik SCOP

Wskaźnik COP mówi nam, ile energii elektrycznej zużywa pompa ciepła w konkretnym momencie, natomiast wskaźnik SCOP pozwala nam obliczyć, ile energii elektrycznej zużyje pompa ciepła w ciągu całego roku lub w sezonie grzewczym, czyli przez pewien okres czasu. W ten sposób możemy określić, ile będzie nas kosztowało ogrzewanie domu pompą ciepła.

Współczynnik COP to ilość energii cieplnej dostarczonej do domu oraz ilość energii elektrycznej zużytej w tym celu w ciągu jednego roku.

Jeśli dom ma powierzchnię do ogrzania 160 m2 a roczne zapotrzebowanie na ciepło do c.o. i c.w.u wynosi 16 000 kWh a SCOP pompy ciepła wynosi 4,6, to zużycie prądu wynienie 3 478 kWh/rok.

Aby uzyskać koszt ogrzewania pompą ciepła wystarczy pomnożyć zużycie energii przez aktualną cenę prądu. Bardzo dobre efekty przynosi zastosowanie nowej technologii wykorzystującej hybrydowe pompy ciepła. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie w przypadku osób które już mają przyłącze gazowe w domu.

SPF

Gdy chodzi o określenie, ile możemy wydać na ogrzewanie pompą ciepła, ważny jest współczynnik SCOP. Stosuje się go w obliczeniach np. dla nowego domu, który nie jest jeszcze zamieszkany.

Rzeczywista efektywność systemu pompy ciepła – SPF – zostanie obliczona, jeśli będziemy wiedzieć, ile ciepła dostarczyła i ile energii elektrycznej zużyła w ciągu roku.

SPF jest formą rozliczania energii, która bierze pod uwagę warunki rzeczywiste oraz dokładne zużycie energii elektrycznej i pobór ciepła.

Podsumowując, im wyższy współczynnik COP twojej pompy ciepła, tym lepiej; twoje rachunki za prąd będą niższe przez cały rok, a im wyższe wskaźniki SCOP i SPF, tym mniej energii zużyjesz do ogrzewania.

Dodaj komentarz